test2

kaz-1.png

1 MPAF

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

“Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?”

Indonezija / Indonesia

Indonezija – Jedinstvo u raznolikosti

Kao najveća otočna država na svijetu, Indonezija se proteže na preko 17.000 otoka, među kojima je oko 6.000 naseljenih. Među najvećim i najpoznatijim su otocima Sumatra, Borneo (Kalimantan), Java, Bali, Sulawesi i Papua. Većina stanovnika živi na otoku Javi, gdje se nalazi i glavni grad, Jakarta.

S oko 266 milijuna ljudi, ova zemlja jugoistočne Azije, četvrta je najmnogoljudnija država na svijetu s gustoćom naseljenosti u prosjeku oko 149/km2. Indoneziju sačinjavaju stotine različitih etničkih i jezičnih skupina, a najveća je javanska.

Zemlja se proteže po ekvatoru te je klima gotovo u potpunosti tropska, s dominantnom tropskom prašumom na gotovo svakom velikom otoku Indonezije, dok je u planinskim regijama klima nešto hladnija. Indonezija ima izuzetno raznoliku i bogatu floru i faunu te predstavlja područje s najvišim razinama biološke raznolikosti na svijetu. Indonezija je smještena na Pacifičkom vatrenom prstenu, sa 130 aktivnih vulkana, među kojima su najaktivniji Kelud i Merapi na otoku Javi.

Nakon gotovo 350 godina nizozemske vlasi, Indonezija je stekla svoju neovisnost 17. kolovoza 1945. godine, te se taj datum svake godine svečano obilježava diljem zemlje. Za temeljno geslo zemlje postavilo se: BHINNEKA TUNGGAL IKA, odnosno Jedinstvo u raznolikosti, čime se reflektira i slavi kulturna raznolikost i bogatstvo ove zemlje. Službeni jezik je Bahasa Indonesia, odnosno indonezijski jezik.

Vlada Republike Indonezije priznaje 6 službenih religija: islam, protestantizam, katolicizam, hinduizam, budizam i konfucijanizam, među kojima je većina građana islamske vjeroispovijesti, što Indoneziju također čini najmnogoljudnijom zemljom s muslimanskom većinom.

Kulturna raznolikost Indonezije, reflektira se u mnogim aspektima, pa tako i u tradicionalnim plesovima, glazbi i umjetnosti, narodnim nošnjama, tradicijskoj arhitekturi.

UNESCO je odredio devet mjesta svjetske baštine u Indoneziji i 10 kulturnih izričaja na listu nematerijalna kulturne baštine, od kojih su najpoznatiji batik i lutkarsko kazalište wayang. I batik i wayang i dalje su vrlo prisutni u kulturnom životu nekih područja, posebno na Javi.

Batik je tehnika ukrašavanja tkanina bojenjem pomoću voska i boja otpornih na vosak, u kojoj su boje i uzorci prepuni simboličnih značenja, koji odražavaju lokalni kulturni identitet i društveni status. Wayang je drevni oblik pripovijedanja nastao na indonezijskom otoku Java, koji se tijekom stoljeća razvijao na kraljevskim dvorovima Jave i Balija, kao i u ruralnim područjima, te se proširio i na druge otoke. Tijekom vremena su se razvili različiti lokalni stilovi izvedbe i pripadajuća glazbena pratnja. Wayang se koristi kao krovni pojam za različite izvedbene oblike, a među najpoznatijima je wayang kulit koji za pripovijedanje priče koristi plošne kožne izrezbarene lutke.

 

Indonesia – Unity in diversity

As the largest island nation in the world, Indonesia stretches over 17,000 islands, among which about 6,000 are inhabited. Among the largest and most famous islands are Sumatra, Borneo (Kalimantan), Java, Bali, Sulawesi and Papua. Most of the inhabitants live on the island of Java, where the capital, Jakarta, is located.

With about 266 million people, this Southeast Asian country is the fourth most populous country in the world with an average population density of about 149 / km2. Indonesia consists of hundreds of different ethnic and linguistic groups, the largest being Javanese.

The country stretches along the equator and the climate is almost entirely tropical, with a dominant tropical rainforest on most large islands of Indonesia, while in mountainous regions the climate is somewhat colder. Indonesia has an extremely diverse and rich flora and fauna and is an area with the highest levels of biodiversity in the world. Indonesia is located on the Pacific Ring of Fire, with 130 active volcanoes, among which the most active are Kelud and Merapi on the island of Java.

After almost 350 years of Dutch rule, Indonesia gained its independence on August 17, 1945, and that date is celebrated every year throughout the country. The basic motto of the country was made: BHINNEKA TUNGGAL IKA, or Unity in Diversity, which reflects and celebrates the cultural wealth and diversity of this country. The official language is Bahasa Indonesia.

The Government of the Republic of Indonesia recognizes 6 official religions: Islam, Protestantism, Catholicism, Hinduism, Buddhism and Confucianism, among which the majority are citizens of the Islamic faith, which also makes Indonesia the most populous country with a Muslim majority.

The cultural diversity of Indonesia is reflected in many aspects, including traditional dances, music and art, folk costumes, traditional architecture.

The UNESCO has designated nine World Heritage Sites in Indonesia and 10 traditions on the Intangible Cultural Heritage list, from which the most famous ones are batik and wayang shadow puppet theatre. Both batik and wayang are still very present in the cultural life of some areas, particularly in Java. Batik is a technique of decorating fabrics through wax-resist dyeing, which is full of symbolic meanings of its colours and design that reflect the local cultural identity and social status. Wayang is an ancient form of storytelling originated on the Indonesian island of Java, which has developed over the centuries at the royal courts of Java and Bali, as well as in rural areas, and has spread to other islands. Wayang is used as an umbrella term for various performance forms, and among the most famous is the wayang kulit, which uses flat leather carved puppets to tell a story.

Info o Indonezijskom filmu:

Indonezijski film Surat dari Praha (Letters from Prague) iz 2016. godine, redatelj: Angga Dwimas Sasongko.

Kratak opis: Pisma iz Praga priča je o mladoj ženi Larasati (Julie Estelle), koja mora ispuniti posljednju volju svoje majke Sulastri (Widyawati) i predati kutiju s pismima iz njene prošlosti Jayi (Tio Pakusadewo), starijem Indonežaninu koji živi u Pragu.

Kasnije se otkriva da je Jaya bio Sulastrijin zaručnik koji nije uspio ispuniti obećanje da će se vratiti kući. Jaya je studirao u Pragu kad se dogodio prijelaz na Novi poredak 1966. Kao pristaša Sukarna, novi režim Suharta zabranio mu je povratak u Indoneziju i bio je prisiljen živjeti u egzilu u Pragu. Kroz film, Jaya govori Larasati o usamljenom životu prognanika u Pragu, a Larasati počinje bolje razumjeti majku.

Ansambl gamelana Jaman Suara djeluje od 2019. godine pod vodstvom Julije Novosel koja je učila umijeće sviranja gamelana u Yogyakarti tijekom dvije godine. Ansambl se fokusira na tradicionalni repertoar izveden u jogjanskom stilu, kao i na stvaranje novih djela zajedničkim radom svih članova, spajajući hrvatske i indonezijske glazbene tradicije. Jaman Suara trenutno je jedini aktivni ansambl gamelana u Hrvatskoj te je sudjelovao na nekoliko značajnih glazbenih manifestacija u Hrvatskoj, promovirajući indonezijsku glazbu hrvatskoj publici.

Igor Prižmić, Ravnatelj Marco Polo Art Festivala

„Nema istinskog poznavanja sebe, bez upoznavanja drugoga.“ Marco Polo

Dragi prijatelji, ovogodišnji 5. Marco Polo Art Festival okupio nas je u ovim vremenima globalne pandemije na jedini mogući način – virtualno. Ali upravo zato potrebno je još više raditi na razvijanju bratstva, tolerancije, međusobnog poštovanja, uvažavanju različitosti i na promoviranju različitosti kao oruđa zajedništva. Danas, više nego ikada, svi zajedno moramo  prepoznati imperativ ovog vremena – prevladati svaki jaz koji vodi u nesporazume i pružiti ruku svakome kome je potrebna te ustrajavati na dobrohotnosti koja uključuje i daje ista prava svakom ljudskom biću. Jer, upravo to je duša dijaloga koji se nalazi u sloganu ovog festivala: „Put Svile – Put dijaloga“, a poznata je i ona stara narodna izreka koja kaže kako se plodonosan dijalog temelji iskrenosti i čistoći nakana.

Upravo je ta iskrenost i čistoća namjera ono što nas je okupilo, evo već petu godinu zaredom, na ovom međunarodnom festivalu koji daje pogled umjetnosti i umjetnika na stvarnost koja nas okružuje. Ovaj festival, koji teži promicati, podražavati i producirati svekolike umjetničke produkcije koje su nastale na topici Puta Svile, most je koji pruža svoje ruke u odnos uzajamnosti. Stoga kao što ulaganje u kulturu jednog naroda potiče rast civilizacije i napretka, tako i obrnuto, ono smanjuje netrpeljivost i mržnju. Marco Polo je prije sedam stoljeća, krenuvši u nepoznato, zapisao: „Nema istinskog poznavanja sebe, bez upoznavanja drugoga.“, i upravo to je nit vodilja za koju smo se moji suradnici i ja držali prilikom slaganja programa ovogodišnjeg izdanja MPAF-a.

Svijet se ujedinio u borbi sa pandemijom koju je izazvao Covid-19., i baš zato više nego ikada potrebno nam je da u toj ujedinjenosti zajedno gradimo budućnost koja je pred nama. Nepogrešiv glas umjetnosti koja svojom jednostavnom ljepotom pojedinačne sudbine postiže univerzalno može i mora braniti prava drugih istim žarom kojim svi mi branimo svoja prava. Kako ne bismo bili suučesnici u ostavštini skršenih iluzija i očajnih perspektiva koje proizlaze iz štetnih sukoba, već sada moramo naraštajima koji dolaze iza nas ostavili temelje za nove civilizacijske susrete, a nema boljeg temelja od tolerancije do koje se došlo putem dijaloga, i to između svih vas sudionika ovog međunarodnog festivala. Neka nam godina koja je na pomolu bude plodonosna i neka svijetu donese obilje razumijevanja, tolerancije i mira.

Igor Prižmić, Director of Marco Polo Art Festival

“There is no true knowledge of oneself, without knowing another.” Marco Polo

Dear friends, this year’s 5th Marco Polo Art Festival has brought us together in these times of global pandemic in the only possible way – virtually. But that is precisely why it is necessary to work even harder on developing brotherhood, tolerance, mutual respect, respect for diversity, and promoting diversity as a tool of communion. Today, more than ever, we all must recognize the imperative of this time – to bridge every gap that leads to misunderstandings, to lend a hand to anyone in need, and to insist on benevolence that includes and gives equal rights to every human being. Because that is, in its essence, the soul of the dialogue that forms the slogan of this festival: “The Silk Road – the Path of Dialogue”. Also, there is a well-known old folk saying that states how a fruitful dialogue is based on sincerity and purity of intention.

It is precisely this sincerity and purity of intention that has brought us together, for the fifth year in a row, at this international festival that offers art and artists’ view of the reality that surrounds us. This festival, which strives to promote, imitate, and produce all kinds of artistic productions related to the topic of the Silk Road, is a bridge that extends its grasp in a relationship of reciprocity. Therefore, just as investing in the culture of one nation encourages the growth of civilization and progress, it vice versa reduces intolerance and hatred. Seven centuries ago, Marco Polo, venturing into the unknown, wrote: “There is no true knowledge of oneself, without knowing another.”, and this is exactly the guiding principle that my colleagues and I adhered to when compiling the program of this year’s edition of Marco Polo Art Festival.

The world has united in the fight against the Covid-19 pandemic, and that is why, more than ever, we need to build the future that lies ahead in unity. The infallible voice of art, which by its austere beauty of individual destiny achieves the universal, can and must defend the rights of others with the same zeal with which we all defend our rights. In order not to be complicit in the legacy of shattered illusions and desperate perspectives arising from harmful conflicts, we must now create the foundations for new civilizational encounters for generations to come – and there is no better foundation than tolerance achieved through dialogue, between all you participants of this international festival. May the coming year be fruitful and bring the world an abundance of understanding, tolerance, and peace.

Kristjan Staničić

Kristijan Staničić, Direktor Hrvatske turističke zajednice

Dragi prijatelji Hrvatske, cijenjeni ljubitelji turističkih putovanja i avantura, izuzetno nas veseli što će se, unatoč aktualnim okolnostima, jubilarno 5. izdanje Marco Polo Art Festivala održati. Iako ništa ne može u potpunosti zamijeniti iskustvo susreta uživo, vjerujem da će i ovogodišnji festival doprijeti do većeg broja ljudi i donijeti dašak puteva Marka Pola.                         

Ova godina pokazala nam je koliko je važno brzo reagirati i prilagođavati se novonastalim okolnostima i situacijama te koliko je važna komunikacija i promocija putem digitalnih kanala, društvenih mreža i online platformi. Upravo iz tog razloga, čestitam organizatorima koji su pronašli način da organiziraju 5. izdanje festivala i tako zadrže kontinuitet njegova održavanja.

Hrvatska turistička zajednica već je godinama ponosni partner festivala koji, njegujući odnose zemalja s Puta svile, našu zemlju promovira kao destinaciju jedinstvene i bogate kulturno-povijesne baštine. Ponosni smo što Hrvatsku možemo brendirati kroz snažne povijesne ličnosti i na taj način odati priznanje čovjeku koji nas je zadužio na mnogim poljima.

Od svih velikih istraživača koji nadahnjuju našu maštu, lik i djelo Marka Pola, čak i nakon 700 godina, inspirira. Prvi istraživač i putopisac s naših područja Europi je otkrio daleke i do tada nepoznate krajeve, tradicije i običaje azijskih zemalja, a danas je sinonim za putovanja.

Siguran sam kako će ovaj projekt još dugi niz godina nastaviti s povezivanjem i zbližavanjem zemalja Puta svile, kao i s pozicioniranjem naše zemlje kao autentične turističke destinacije.

Iskreno se nadam da ćemo se svi zajedno iduće godine vidjeti u Korčuli na 6. izdanju festivala, a sve one kojima putovanja jako nedostaju pozivam da iskoriste priliku i putem Marko Polo platforme krenu u avanturu kroz najzanimljivije običaje jedanaest zemalja s Puta svile.

Kristijan Staničić, Director of Croatian National Tourist Board

Dear friends of Croatia, esteemed fans of tourist trips and adventures, we are extremely pleased that, despite the current circumstances, the jubilar 5th edition of the Marco Polo Art Festival shall take place. Although nothing can completely replace the experience of meeting in person, I believe that this year’s festival will also reach more people and bring a breath of Marco Polo’s paths.

This year has shown us how important it is to react quickly and adapt to new circumstances and situations, as well as how important communication and promotion through digital channels, social networks and online platforms are. Precisely for this reason, I congratulate the organizers who found a way to organize the 5th edition of the festival and thus maintain the continuity of it taking place.

For years, the Croatian National Tourist Board has been a proud partner of the festival, which, by nurturing the relations of the Silk Road countries, promotes our country as a destination of unique and rich cultural and historical heritage. We are proud to be able to brand Croatia through strong historical figures and thus pay tribute to the man who has indebted us in many fields.

Of all the great explorers who stimulate our imagination, the character and work of Marco Polo, even after 700 years, inspires. The first explorer and travel writer from our area, for Europe he discovered distant and until then unknown lands, traditions and customs of Asian countries and today he is synonymous with travel.

I am certain that this project shall for many years continue to connect and bring together the Silk Road countries, as well as positioning our country as an authentic tourist destination.

I sincerely hope that we shall all see each other in Korčula next year at the 6th edition of the festival and I invite all those who really miss travel to seize the opportunity and, via the Marco Polo platform, embark on an adventure through the most interesting customs of eleven countries from the Silk Road.

Frano Matušić, Državni tajnik za političke poslove

Veliko mi je zadovoljstvo u ime Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske pozdraviti vaše ekscelencije i sve sudionike petog jubilarnog Marco Polo Art Festivala koji se pod motom Put svile – put dijaloga, umjesto na pitoresknom korčulanskom trgu, održava u on-line izdanju, zadanome u našoj generaciji nezapamćenim okolnostima pandemije. 

Napor organizatora i podrška pokrovitelja da se Festival ipak održi odraz su duha koji pokreće čovječanstvo u potrazi za novim saznanjima i novim načinima života, koji je u davnome Srednjem vijeku pokretao i Marka Pola na njegovom putu otkrivanja dalekih istočnih zemalja. Put svile jedan je od takvih putova na kojima su se stoljećima susretale kulture i narodi, razmjenjivala dobra i znanja, upoznavale vrijednosti i otklanjale predrasude. Marco Polo Art Festival promicanjem upoznavanja umjetnosti, tradicija i običaja zemalja na Putu svile, od Kine do Hrvatske, daje vrijedan doprinos međunarodnoj suradnji i razvoju dijaloga.

Važnost dijaloga naročito je vidljiva danas kada se protiv pandemije i njezinih raznolikih, među njima i društvenih posljedica  borimo međunarodnom razmjenom ne samo znanstvenih saznanja nego i kulturnih programa kao što je ovaj Festival. Upravo takav dijalog zalog je našeg budućeg okupljanja licem u lice u Korčuli na Marko Polo Art Festivalu. 

 
Frano Matušić, Secretary of State for Political Affaires

On behalf of the Croatian Ministry of Foreign and European Affairs, it is my great pleasure to greet your excellences and all participants of the fifth Marco Polo Art Festival whose motto is The Silk Road – the Path of Dialogue. This jubilee Festival we share on-line, instead of at the picturesque Korčula square, as required by the circumstances of a pandemic until recently inconceivable in our generation.

The organizers’ efforts and endorsers’ support, which made it possible for the Festival to take place, reflect the spirit which has inspired humanity in its search for knowledge and new ways of life, and which long ago, in the Middle Ages, also drove Marco Polo on his road of discovery of remote eastern lands. For centuries, the Silk Road has been a road on which cultures and peoples met, goods and knowledge were exchanged, values acquainted with, and prejudice averted. The Marco Polo Art Festival promotes learning about art, traditions and customs of the countries along the Silk Road, from China to Croatia, thus contributing to international co-operation and developing dialogue.

The importance of dialogue is particularly prominent these days when we combat the pandemic and its various consequences, including social consequences, by means of not only international exchange of scientific findings but also cultural programmes such as this Festival. It is exactly this kind of dialogue that is a pledge that we shall meet in Korčula, face to face, at a future Marco Polo Art Festival.

Kazahstan / Kazakhstan

“Kunanbai”

The historical drama film “Kunanbai” tells the story of Kunanbai Oskenbayuly, who was born in 1804, in the village of Shyngystau, Semipalatinsk region. He was a fair volost judge, whose son Abay for centuries glorified his Homeland and the Kazakh people with his works.

Sometimes Kunanbai had to deal with complex lawsuits and disagreements between his own relatives, who did not want to put up with his decisions on disputes. The choice was between duty and justice. And Kunanbai’s little son, Ibrahim, did not always understand how difficult this or that decision was given to his father. Only many years later, the great philosopher Ibrahim, who remained in history as Abay, began to understand his father.

Production: JSC “Kazakhfilm” named after sh. Aymanov

Year: 2015

Producer: Doskhan Zholzhaksynov

Screenwriters: Talatbek Atamkulov, Doskhan Zholzhaksynov

Director of photography: Rifkat Ibragimov

Production designer: Rustam Odinaev

Composer: Tolegen Mukhamedzhanov

Starring: Doskhan Zholzhaksynov, Nursebot Salykova, Alibi Of Sarily, Aidos Bektemirov, Myra Omar, Karagoz Suleymenova.

Rewards:

– Prize for national spirit, “Silver Akbuzat” international film festival (Ufa, Russia)

– State prize of the Republic of Kazakhstan in the field of literature and art awarded – producer D.Zholzhaksynov, production designer: R.Odinaev, actors –
N.Salykova and A.Bektemir (December, 2016).

kaz-1.png

Title

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

“Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?”

Bugarska / Bulgaria

Azerbajdžan / Azerbaijan

Welcome to Azerbaijan, home of the Karabakh horse. Our national animal is famed for its speed, stamina and intelligence – we like to think that it represents us well! It gallops through an amazing landscape of creativity, trade and culture. Ride with us as we take you on a journey to a land you’ll never forget.

Our land shows evidence of the earliest civilisations. But the Great Silk Road brought a constant stream of travellers, all leaving traces of their passing. And our history is still being rewritten today, giving us a never-ending supply of fascinating stories.

Azerbaijan has the perfect landscape for every kind of holiday you can think of, from the relaxation of a spa or beach, to more energetic pursuits.

From the latest cultural experiences, to traditions that haven’t changed in hundreds of years, our country shows the influence of all the artists that have passed through and called it home.

Azerbaijan’s unique geography and location have resulted in a cuisine influenced not just by its own varied ingredients, but the tastes of many peoples travelling along the Silk Road. So it’s full of surprising flavours and combinations!

If you are imagining any one kind of terrain, you’ll be surprised! The Azerbaijan climate has 9 distinct zones, and every kind of geography, from the mountains and plateaus to the lowlands and coast.

The buildings of Azerbaijan are a glorious mixture of styles, reflecting the cultural shifts and changing trends of hundreds of years. From minarets to mosaics, medieval to modern, every corner reveals something different.

From the modern elegance of the Flame Towers standing proud above, to the medieval World Heritage site at its core, there is something for everyone in stunning Baku. A constantly evolving tapestry of life and energy from bazaar to penthouse. Prepare to be astounded!

Hrvatska / Croatia

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

“Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?”

Indija / India

Embassy of India, Zagreb

About India

India is one of the oldest civilizations in the world with a kaleidoscopic variety and rich cultural heritage. It has achieved all-round socio-economic progress during the last 65 years of its Independence. India has become self-sufficient in agricultural production and is now one of the top industrialized countries in the world and one of the few nations to have gone into outer space to conquer nature for the benefit of the people. It covers an area of 32, 87,263 sq. km, extending from the snow-covered Himalayan heights to the tropical rain forests of the south. As the 7th largest country in the world, India stands apart from the rest of Asia, marked off as it is by mountains and the sea, which give the country a distinct geographical entity. Bounded by the Great Himalayas in the north, it stretches southwards and at the Tropic of Cancer, tapers off into the Indian Ocean between the Bay of Bengal on the east and the Arabian Sea on the west. As you travel, India offers a range of vast tourism choices, diverse in land and nature, people, tribes, cuisine, faiths, dance forms, music, arts, crafts, adventure, sport, spirituality, history; even these vary as you journey from one state to another. As a country, India has achieved all-round socio-economic progress in the last 70 years of independence. The change is clearly visible in the Tier I and Tier II cities. However, the fascinating aspect lies in the stark difference as you travel through the new and old parts of its cities. From world-class airports and hotels, luxurious shopping malls, restaurants, pubs and cafes to overcrowded streets and alleyways, in the same cities, filled with thousands of little shops offering every possible modern and ethnic product and native street food is a fascinating experience.

Source: Incredible India

RAJ KUMAR SRIVASTAVA, ambasador Republike Indije u Republici Hrvatskoj

Izrael / Israel

Izrael, upola manji od Hrvatske, ali s 9,2 milijuna građana, smješten je na jugoistočnoj obali Sredozemnog mora i protekle 72 godine raste i razvija se, a cijelo vrijeme stvara nesalomljive veze s ostatkom svijeta.

Od glavnoga grada Jeruzalema, koji je ujedno i duhovno središte tri najveće monoteističke religije, pa do Tel Aviva, do prekrasnih plaža u Eilatu, pustinje Negev, Izrael nudi raznovrsna geografska obilježja privlačna svima u toploj, vrućoj sredozemnoj klimi.

Izraelska je kuhinja dokaz melting pot karaktera Izraela. Od izraelske salate do bliskoistočne poslastice falafela, zdravih namaza humusa i baba ganuša i drugih jela od čijeg samog spominjanja rastu zazubice, izraelska je kuhinja prava mala mješavina različitih utjecaja, a takva je zahvaljujući velikoj dijaspori koja je svojim povratkom obogatila ovu zemlju.

Osim s prekrasno prirodom i ukusnom hranom, Izrael se također može pohvaliti titulom inovacijske države. Sad su već pojmovi ‘Izrael’ i ‘start up’ sinonimi, što ne iznenađuje kad imamo na umu da u Izraelu postoji 1 start up na 1400 ljudi. Izraelske start up tvrtke pokrivaju mnoga polja poput znanosti, tehnologije, poljoprivrede, zdravstva itd. Nema toga što su Izraelci dotakli, a da nije zasjalo zlatnim sjajem ideja i uspjeha. Kad ste zadnji put pojeli sočnu cherry rajčicu? Ili umetnuli USB u kompjuter kako bi pokazali prezentaciju? Ili nazvali voljene koristeći bežični telefon? Za svaku od ovih stvari bez kojih je teško zamisliti život možete zahvaliti Izraelu. Možda se čine kao mala rješenja, ali ne možete poreći da je teško zamisliti salatu bez cherry rajčica.

Izrael je div u mnogim stvarima – tehnološka industrija, medicinsko istraživanje, ali jednako tako i u filmskoj i televizijskoj industriji. Izraelska filmska industrija je jedna od najbrže rastućih filmskih industrija na svijetu, a izraelski filmovi imaju kultni status među publikom i međunarodnim panelima filmskih sudaca. Još nismo osvojili Oscara, ali nismo ni daleko – svake godine poboljšava se kvaliteta kao i domet izraelskih filmova te se uvijek radujemo kada ih možemo predstaviti drugima. Uz to, izraelske serije postale su jako popularne, a neke od najboljih – Fauda, When Heroes Fly, Shtisel – možete pronaći na streaming uslugama poput Netflixa.

Nažalost, iako nam je trenutno kretanje ograničeno te Izrael možemo predstaviti samo virtualno, njegova ljepota i privlačnost zrače i iz samih slika. Izrael vas čeka – znamo da će vas i dočekati.

Israel, half the size of Croatia, but with 9.2 million citizens, is situated on the southeast coast of the Mediterranean Sea and for 72 years it has been growing and developing, all the while creating unbreakable bonds with the rest of the world.

From its capital Jerusalem, which is also the spiritual center of the three largest monotheistic religions, to Tel Aviv, to the beautiful beaches in Eilat, to the Negev desert, Israel offers a diverse geography attractive to everyone, in the hot, warm Mediterranean climate.

Israeli cuisine is a testament to the melting pot character of Israel. From Israeli salad to the middle-eastern treat falafel, the healthy spreads hummus and baba ganoush and other meals which, just by mentioning them, cause hunger and a longing for a plate full of colors and flavor, Israeli cuisine is a real little mix of different influences, thanks to the large diaspora which enriched this country with its return.

Along with beautiful nature and tasty food, Israel also holds the title of the Innovation State. By now, Israel and start-up have become synonyms, which is not surprising considering Israel has 1 start-up per 1400 people. Israeli start-ups cover many fields such as science, technology, agriculture, health etc. There is nothing that Israelis have touched that didn’t shine with the golden glow of idea and success. When was the last time you ate a juicy cherry tomato? Or inserted a USB into your computer to show a PowerPoint presentation? Or called your loved ones using a wireless phone? For each of these things without which life is hard to imagine, you can thank directly Israel. They may seem like small solutions, but you can’t deny it – it’s hard to imagine a salad without cherry tomatoes these days.

Israel is a giant in many things – the tech industry, medical research, but also the movie and television industry. The Israeli movie industry is among the fastest growing in the world, and Israeli movies now have a cult status among audiences and international panels of movie judges. We still haven’t won an Oscar, but we’re not far from it – every year Israeli movies improve both in quality and in reach, and we always look forward to presenting them. In addition to that, Israeli shows have begun to become more mainstream, and you can find several favorites – Fauda, When Heroes Fly, Shtisel – on streaming services such as Netflix.

Unfortunately, although our movement is currently limited, and we can only represent Israel virtually, its beauty and attractiveness shines out from pictures as well. Israel is waiting for you – we know it will welcome you.

MennorahW
IL3

Ilan Mor, veleposlanik Izraela u Hrvatskoj

kaz-1.png

2

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

“Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?”

Kina / China

Xu Erwen, veleposlanica Narodne Republike Kine

„Govoreći o Putu svile, jedna svjetski poznata osoba je Marko Polo, veliki putnik koji je rođen na otoku Korčuli. On nije samo legenda drevnog Puta svile, već i povijesna poveznica Kine i Hrvatske.

Posljednjih godina kinesko-hrvatski odnosi pokazali su zamah snažnog razvoja. Kao rodno mjesto Marka Pola, visoko cijenimo činjenicu da je Grad Korčula aktivno sudjelovao u izgradnji Pojasa i ceste i predan je promicanju kinesko-hrvatskog prijateljstva i suradnje.

Stoga u ime kineskog veleposlanstva u Hrvatskoj želim 5. međunarodnom umjetničkom festivalu Marco Polo potpuni uspjeh.“

Koreja / Korea

1. Geografska obilježja I stanovništvo

Koreja je država smještena na poluotoku u sjeveroistočnoj Aziji, koja prema zapadu graniči s
Kinom, a prema istoku s Japanom. Otprilike 64 % poluotoka su gorski predjeli, a u južnim i
zapadnim dijelovima poluotoka prevladavaju razvijene ravnice. Koreja ima četiri izražena
godišnja doba. Proljeće i jesen traju prilično kratko, ljeto je vruće i vlažno, a zima hladna I suha.
Prirodni resursi su ograničeni. Južna Koreja ima otprilike 51 milijun stanovnika, od čega polovica
živi u Seulu i njegovoj okolici.
Koreja je smještena na poluotoku, čije su tri strane okružene morem. Korejski poluotok nalazi se
u središtu sjeveroistočne Azije i proteže se od 33. do 43. stupnja sjeverne geografske širine i od
124. do 132. stupnja istočne geografske dužine. Sjeverni kraj poluotoka spojen je s azijskim
kontinentom te graniči s Kinom i Rusijom. Japan je s druge strane Istočnog mora.

2. Povijest

Koreja je smještena na istočnom rubu Euroazije, između Kine i Japana. Korejci se etnički i
lingvistički razlikuju od Kineza (Han), čija je kultura snažno utjecala na Koreju i ostale azijske
zemlje. Koreja je razvila i očuvala specifičnu civilizaciju i kulturu, u sklopu koje su izumljeni mnogi
tehnološki i kulturalni čimbenici koji su pridonijeli razvoju ostatka istočne Azije. Tisućama godina
Koreja je održala svoj suverenitet, osim kratkog razdoblja od 1910. do 1945. tijekom japanske
kolonizacije. Okružena Kinom, Rusijom i Japanom te SAD-om s druge strane Tihog oceana,
Koreja je bila i ostala žarišna točka na kojoj se još od 19. stoljeća sukobljavaju geopolitički
interesi velikih sila. Osnivanjem vlade Republike Koreje (Južne Koreje) 1948. počinje novo doba
neovisnoga, slobodnoga i demokratskog naroda Korejskoga poluotoka. Hladnoratovski sukobi
između supersila izazvali su Korejski rat(1950. – 1953.), ali je Južna Koreja uspjela ostvariti
gospodarski razvoj i političku demokraciju, prebrodivši mnoga bolna, turbulentna vremena.

3. Kultura

Sve od prapovijesti i vremena najranijih naselja na korejskom poluotoku i u jugoistočnoj
Mandžuriji, Korejci su razvijali specifičnu kulturu zasnovanu na svojemu jedinstvenom
umjetničkom senzibilitetu. Zemljopisni položaj poluotoka omogućio je Koreji obilne resurse te
upijanje kulturnih utjecaja i s kontinenta i s mora, a rezultat toga je stvaranje jedinstvenoga
kulturnog bogatstva, zanimljiva i vrijedna cijelom čovječanstvu kako nekad tako i sada. Šaroliko
kulturno nasljeđe Koreje, satkano od glazbe, likovnih umjetnosti, književnosti, plesa, arhitekture,
odjevnih predmeta i kulinarstva, čini čudesnu kombinaciju tradicije i modernosti, a danas je
cijenjeno u mnogim dijelovima svijeta. Bez bogatstva tradicionalne culture i umjetnosti korejsko
uživanje u kulturnom napretku ne bi bilo moguće.

Turska / Turkey

Mustafa Babur Hizlan, ambasador Turske u Hrvatskoj

Ana Rucner

Ana Rucner rođena je u Zagrebu, gdje je i završila studij violončela u klasi prof. Željka Švaglića te Krešimira Lazara. Tijekom studija pohađala je mnoge stručne seminare i radila s nekim od najpoznatijih glazbenih autoriteta, kao što su Menahem Meir, Gustav Neiva Tavares, Dmitri Miller, David Grigorian, Vladimir Perlin i Silvija Sondeckiene. Sudjelovala je s velikim uspjehom na mnogim glazbenim natjecanjima, a jedna od osvojenih te Ani vrlo dragih nagrada je Diploma di merito, osvojena 1999. godine na Međunarodnom natjecanju mladih violončelista.

 

Ana Rucner is a cello instrumentalist, born in Zagreb, Croatia, into a family of great musical talents. Her parents are both classically trained musicians. Her mother Snježana is a cellist, soloist with the Croatian National Theater, while her father Dragan is a violist, soloist with the Zagreb Philharmonic Orchestra. Her brother Mario is a violist as well. In 1998 Snježana and Dragan Rucner founded the now internationally acclaimed Rucner String Quartet. Ana cites her parents as greatest musical influence throughout education and career.

Edin Karamazov

Edin Karamazov’s thrilling virtuoso performances on the lute and guitar have garnered rave reviews and unprecedented critical acclaim in Europe and America. As a soloist he has performed and recorded with leading international early music ensembles and artists including the Hilliard Ensemble, Hesperion XX, Andreas Scholl, Dorothee Oberlinger, Nuria Rial as well as Sting. A consummate interpreter and master technician on numerous early and contemporary stringed instruments and outstanding recital artist Edin Karamazov has appeared at Amsterdam Concertgebouw, Wigmore Hall, Berlin Philharmonie, Berlin Konzerthaus, Konzerthaus Vienna, Herkulessaal Munich as well as at festivals such as Schleswig-Holstein, Rheingau, Mosel, Lower Saxony, Istanbul Bach, Espinho, among others.

Edin Karamazov plays several plucked instruments of various cultures and epoches and remains committed to exploring the use of lutes in modern music and contemporary improvisational contexts. In addition to his solo career he enjoys collaborating with singers and instrumentalists as Andreas Scholl, Nuria Rial and Dorothee Oberlinger in different styles and backgrounds.

His discography includes the CDs Come heavy sleep with works by Britten and Bach (alpha records), XXI (Contemporary Music for Solo Lute) (Lumaudis), The Lute is a Song (including arias with Andreas Scholl. Renée Fleming and Sting) (Decca), Songs From the Labyrinth with Sting (Deutsche Grammophon), Wayfaring Stranger – Folksongs as well as A Musical Banquet (Lutesongs) with Andreas Scholl (Decca), Reminiscences for guitar and string quartet, Mosaiques for guitar and violin with Stefan Milenkovich (Lumaudis) as well as Seance for guitar, lute and violoncello with Boris Andrianov (Lumaudis).

Sony Classical releases the album Bach a due with Dorothee Oberlinger in spring 2021, Coviello Classics the programme A Spanish journey with Nuria Rial in December 2020.

Protegé of Sergiu Celibidache, Edin Karamazov began his musical career with the classical guitar and was awarded First Prizes at four guitar competitions. He continued his studies of the Baroque Lute with Hopkinson Smith at the Scola Cantorum Basiliensis.

Martina Filjak

Pijanistica Martina Filjak svojom istovremeno strastvenom i lirskom svirkom te tehničkom perfekcijom redovito oduševljava međunarodnu javnost i kritiku kao ‘umjetnica galvanizirajuće snage’ s ‘magnetskom scenskom prisutnošću’.

Pažnju šire međunarodne javnosti privukla je 2009., kada je osvojila Zlatnu medalju i niz posebnih priznanja na renomiranom međunarodnom natjecanju u Clevelandu, te ubrzo potom debitirala u dvoranama Konzerthaus u Berlinu, Musikverein u Beču kao i dvorani Zankel u Carnegie Hallu (‘Živopisna i privlačna scenska prisutnost …. snalažljivost tehnike i prirodnost muzikalnosti …Pijanistica vrijedna pozornosti’, The New York Times). Neposredno prije Clevelanda bila je dobitnica prvih nagrada na natjecanjima Viotti ( 2007.) i Maria Canals u Barceloni (2008.) te je bila laureat natjecanja Busoni u Bolzanu.

 

One of the most exciting artists to emerge in recent years, Martina Filjak is garnering international praise for her poetic passion and technical mastery at the keyboard as well as for her charismatic personality and magnetic stage presence.

Martina Filjak came to international attention by winning the Gold Medal, the 1st prize and the Beethoven prize at the Cleveland International Piano Competition in 2009, which brought her numerous engagements in the United States and internationally. Prior to that, she won 1st prizes at the Maria Canals Piano Competition (Barcelona) and the Viotti Piano Competition (Vercelli), and was a laureate at the Busoni Piano Competition.

Nikolina Brnjac, Ministrica turizma i sporta

Ministarstvo turizma i sporta i ove je godine ponosni pokrovitelj 5. Maro Polo Art Festivala pod motom „Put svile – Put dijaloga“. Ovaj festival spoj je kulture, diplomacije i turizma i vrlo osobit promotor destinacije Hrvatske na karti svijeta. Put svile nekada je služio međusobnoj razmjeni dobara, a danas je put koji spaja ljude i kulture različitih zemalja. Ovakvim oblicima suradnje širimo mrežu prijateljstva, ali i znanja i iskustava.

Današnji turisti u potrazi su za doživljajem koji se pamti, autohtonim i jedinstvenim. Očekuju i traže izvorni susret s lokalnom kulturom, umjetnošću, poviješću, gastronomijom te tradicijom, a tu Hrvatska kao turistička destinacija ima mnogo za ponuditi. Daljnji razvoj posebnih oblika turizma, poput kulturnog, koji nas odmiču od masovnosti i sezonalnosti, odrednice su i nove Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine kroz koju ćemo hrvatski turizam nastojati učiniti održivim, otpornim i inovativnim.

Svaka kriza ujedno je i prilika za daljnji rast.  Ove godine naučili smo se suočiti s izazovima kroz kreativna i inovativna rješenja te smo tako u skladu s novim trendovima orijentirani na online promociju i usluge prilagođene aktualnim okolnostima.

Nadam se da će ovogodišnje online izdanje Marco Polo Art Festivala ući u mnoge domove i privući i nove i stare goste u Hrvatsku, kako bi uskoro uživo osjetili prožimanje kulture, umjetnosti  i povijesti u našoj prekrasnoj Korčuli, prvoj stanici na fascinantnom Putu svile.

Nikolina Brnjac, Minister of tourism and sport

The Ministry of Tourism and Sport is once again the proud sponsor of the 5th Marco Polo Art Festival under the motto “Silk Road – the Path of Dialogue”. This festival is a combination of culture, diplomacy and tourism and a very special promoter of the destination of Croatia on the world map. The Silk Road used to serve for the mutual exchange of goods and today it is a path that connects people and cultures of different countries. With these forms of collaboration, we expand the network of friendship, as well as knowledge and experiences.

Today’s tourists are searching for an experience that is memorable, authentic and unique. They expect and seek an original encounter with local culture, art, history, gastronomy and tradition, and here Croatia as a tourist destination has a lot to offer. Further development of special forms of tourism, such as cultural, which take us away from massiveness and seasonality, are also determinants of the new Strategy for Sustainable Tourism Development until 2030, through which we shall strive to make Croatian tourism sustainable, resilient and innovative.

Every crisis is also an opportunity for further growth. This year we have learned to face challenges through creative and innovative solutions and thus we are in line with new trends, focused on online promotion and services tailored to current circumstances.

I hope that this year’s online edition of the Marco Polo Art Festival will enter many homes and attract new and old guests to Croatia, to soon feel in person the permeation of culture, art and history in our beautiful Korčula, the first stop on the fascinating Silk Road.

kaz-1.png

4

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

“Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?”

kaz-1.png

3

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

“Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?”

Gradonačelnik grada Korčule

Andrija Fabris

Korčula – Ukras od Jadrana

Grad Korčula, smješten na sjeveroistočnom dijelu istoimenog otoka dugog 47 km,

zajedno sa svojim naseljima Čarom, Račišćem, Pupnatom i Žrnovom broji oko 5.700 stanovnika.  Od Poluotoka Pelješca udaljen je 1270 metara i s njim je izvrsno povezan svakodnevnim trajektnim i katamaranskom linijama.

Počeci naseljenosti sežu u daleku prapovijest o čemu svjedoče brojni arheološki nalazi iznad Vele Luke – slavna Vela spila. Zbog bujne vegetacije i guste šume hrasta crnike u antičko doba otok je poznat kao „Korkyra Melaina“ odnosno „Corcyra Nigra“ („Crna Korčula“). Prema legendi grad je utemeljio grčki junak Antenor nakon pada Troje. U spomen tome svjedoči tekst na latinskom jeziku, smješten na ulazu u stari grad Korčulu na Kuli Morskih vrata, na zapadnoj obali grada.

Stari grad Korčula je jedan od najbolje očuvanih otočnih srednjovjekovnih gradova na Mediteranu. Zidine i kule su branile strateški položaj grada, čiji je raspored ulica i trgova osmišljen u obliku riblje kosti da bi svojim stanovnicima pružao sigurnost i udobnost. Statut grada i otoka Korčule iz 1214. godine svojim odredbama uređuje život Korčulana. Kamenoklesarstvo i brodogradnja od davnina su najvažniji korčulanski zanati. Kvalitetan kamen iz korčulanskih „kava“ bio je nadaleko poznat i izvozio se po cijelome svijetu. U 15. i 16. stoljeću  talijanski i domaći graditelji podižu bogato ukrašene palače i crkve. Majstor-graditelj Korčulanin Marko Andrijić dovršio je zvonik i podigao nebnicu nad glavnim oltarom Katedrale sv. Marka s oltarnom palom talijanskog umjetnika Jacopa Tintoretta.

Počeci turizma u Gradu Korčuli vežu se za parobrodske linije, a već tada su zabilježeni posjeti pripadnika kraljevskih obitelji i uglednika. Krajem 19. stoljeća Korčula postaje nezaobilazna luka za parobrodarske linije uživajući već tada glas jednog od najistaknutijeg odredišta u Dalmaciji i privlači osobe iz umjetničkog i kulturnog kruga. Kao i modernog gosta Korčula je već tada očaravala prve turiste koji su nerijetko produžavali svoj boravak otkrivajući kulturnu baštinu i tradiciju grada i otoka Korčule.

Korčulani od 1301. godine održavaju vjerske tradicije bratovština, nakon utemeljenja Korčulanske biskupije i najstarije Bratovštine Svih svetih. Dvorane i crkve triju bratovština čuvaju sakralne predmete visoke umjetničke vrijednosti a procesije „bratima“ u suton „okolo“ grada su posebno dojmljive tijekom „Vele setemane“.

Bogata materijalna i nematerijalna kulturna baština, uz prirodne ljepote otoka i vrhunsku gastronomsku ponudu razlozi su posjete brojnih gostiju u potrazi za jedinstvenim doživljajima u izvornom ambijentu.

Viteška igra Moreška stoljećima se prenosi iz naraštaja u naraštaj i postala je nezaobilazni dio kulturne i turističke ponude grada Korčule u ljetnom periodu. Na Listi zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske se uz Morešku, nalazi i lančani ples od boja s mačevima Kumpanija koja se izvodi u Pupnatu, Čaru, Smokvici, Blatu i Veloj Luci te moštra u Žrnovu, na otoku Korčuli. Najstariji zapis o moreški potječe iz 1666. godine a Zakon Kumpanije iz Žrnova datira iz 1620. godine.

Svjetski putnik Marko Polo (1254.-1324.), rodom Korčulanin sudjelovao je u velikoj pomorskoj bitci između đenoveške i mletačke flote 7. rujna 1298. godine pred Korčulom.

S Kule Marka Pola, pruža se pogled na Pelješki kanal u kojem se odigrala pomorska bitka u kojoj je zarobljen, nakratko odveden u tamničku kulu u Korčuli, a zatim u Đenovu sve do 1299. godine. U zatvoru pripovijeda pisaru Rusticcelliju o svojim putovanjima na Daleki istok i tako nastaje knjiga „Il Milione“. Najstariji opis bitke čuva se u Nacionalnoj biblioteci u Parizu.

Uz brojna kulturna događanja preporučamo razgledati dragocjene znamenitosti: Gradski muzej Korčula, Kula Marka Pola, Kula Veliki Revelin, crkva sv. Marka, Opatska riznica, crkva Svih Svetih sa Zbirkom ikona, kula Veliki Revelin, crkva sv. Mihovila, izložba Muzej Marka Pola i galerije.

Privremeni izložbeni prostor u kojem je izložen izbor iz stalnog postava Gradskog muzeja Korčula, njegov veći dio, nalazi se u palači Arneri. Novi stalni postav Gradskog muzeja u  obnovljenoj palači Gabrielis  biti će dostupan javnosti u 2021. godine. Od 2021. godine za posjetitelje će biti otvoren Interpretacijski centar Marka Pola.

Započnite otkrivanje jednog od naših najljepših i najromantičnijih otoka i uvala koje se nižu uz sjevernu obalu mora do Račišća,  živopisnog naselja višestoljetne pomorske tradicije. Ne propustite mjesta očaravajućeg šarma u srcu otoka;  Žrnovo, Pupnat i Čara. Iz Žrnova, rodnog mjesta našeg poznatog književnika Petra Šegedina, u smjeru južne obale skrovite su  uvale šljunčanih plaža, okružene mirisnim mediteranskim raslinjem. Iz stare gradske jezgre Korčule, nakon šetnje  stazama kroz maslinike ili uz more, degustirajte maslinova ulja, med i druge proizvode ekološke proizvodnje.

Plodno Čarsko polje, dom je najboljih pošipa. U Čari kušajte pošip u jednoj od čarskih vinarija u autohtonom okruženju ovog najpoznatijeg korčulanskog vina. Od najmanjeg mjesta na otoku, Pupnata, cestom prema Čari uz more, stiže se do najveće šljunčane plaže otoka u Pupnatskoj Luci.

Sezonske lokalne namirnice i obilje plodova mora osnova su za maštovita riblja  i mesna jela koja se sljubljuju s ponajboljim vinima otoka, što čini gastronomsku ponudu Grada Korčule vrhunskom. Otok Korčula je poznat po autohtonim bijelim vinima od kojih su napoznatiji pošip, grk i rukatac. Pošip je prvo hrvatsko bijelo vino, sa zaštićenim geografskim kontroliranim podrijetlom (1967.) sa područja Čare i Smokvice. Korčulanska autohtona vina vrhunske kvalitete okrunjena su brojnim prestižnim. Oko tisuću poljoprivrednih gospodarstava bavi se uzgojom maslina. Od 2016. godine “Korčulansko maslinovo ulje” nosi prestižnu zaštićenu oznaku izvornosti i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla na razini Europske unije.

Korčula je omiljeno odredište nautičara. Nezaboravan doživljaj je obilazak otočića korčulanskog arhipelaga brodom. Na otoku Badiji posjetite crkvu Gospe od Milosti i atrij franjevačkog samostana i uživajte u šetnji duž cijelog otoka. Iako napušteni, kamenolomi  nadaleko poznatog vrničkog kamena vrlo su zanimljivi posjetiteljima nakon opuštanja na plažama otoka Vrnika. Volite li pješačenje, bicikliranje, ronjenje, jedrenje i druge sportske aktivnosti, Grad Korčula nudi raznovrsne posebno osmišljene izletničke programe. Od travnja do listopada organizira se niz događanja različitih tematika koja obuhvaćaju kulturna, sportska i gastro događanja: Uskršnje tradicije, Korčulanske pjatance, triatlon Izazov Marka Pola, Okusi otoka Korčule, Festival viteških igara Korčula, Marko Polo Art Festival, Maškarani doček Pola Nove godine, Proslava sv. Todora – Dan Grada Korčule, Dani pošipa, vinski festivali i Korčulanski barokni festival.

Autorica: Hana Turudić, dipl.oec., direktorica Turističkog ureda Turističke zajedice Grada Korčule

The island of Korčula

The Town of Korčula is located on the north-eastern part of the island of the same name, which is 47 km long. Administratively, it includes the following settlements:  Čara, Račišće, Pupnat and Žrnovo, and numbers about 5,700 inhabitants. It is 1270 meters from the Peljesac Peninsula with which it is well connected by daily ferry and catamaran routes.
  
The island had been settled in prehistory, evidenced by numerous archaeological finds in the famous Vela spila above Vela Luka. Due to its lush vegetation and dense forests of common oak, the island was known in ancient times as “Korkyra Melaina” or “Corcyra Nigra” (“Black Korčula”). According to legend, the city was founded by the Greek hero Antenor after the fall of Troy. This is inscribed in Latin at the entrance to the old town of Korčula, on the Tower of the Sea Gate, on the western coastline of the city.

The old town of Korcula is one of the best preserved medieval towns in the Mediterranean. Walls and towers defended the strategic position of the city, whose layout of streets and squares is designed in the shape of a herring-bone in order to provide residents with security and comfort. The Statute of the town, dating from 1214, regulated life on Korčula. Stonecutting and shipbuilding were the most important Korčula crafts from ancient times. Good quality stone from Korčula quarries (“kave”) was widely known and exported all over the world. In the 15th and 16th centuries, both local and Italian architects and builders erected richly decorated mansions and churches. The master builder from Korčula, Marko Andrijić, completed the belfry and raised the ciborium (canopy) above the main altar of St. Mark’s Cathedral. The altar painting was painted by the Italian artist Jacopo Tintoretto.

The origins of tourism in the Town of Korčula followed the steamship lines, along with noted visits by royal families. At the end of the 19th century, Korčula became an essential port of call for steamships, enjoying the reputation of one of the most prominent destinations in Dalmatia and attracting celebrities from the artistic and cultural world. Korčula fascinated the early tourists, who would often extend their stay to learn more of the cultural heritage and tradition of the town and the island of Korčula.

From 1301,  after the founding of the Korčula Diocese and the oldest Brotherhood of All Saints, Korčulans practised religious traditions.The halls and churches of the three fraternities hold sacred artefacts of high artistic value and the procession of “brethren” in the “round” of the city are particularly impressive during “Holy Week”.

Korčula’s tangible cultural heritage, along with its natural beauty and superb gastronomic offering, are compelling reasons why visitors come here in search of unique and authentic experiences.

The chivalrous play Moreška has been passed for centuries from generation to generation and has become an inevitable part of cultural and tourist entertainment of the town of Korćula in the summer period. Along with Moreška on the List of Protected Cultural Items of the Republic of Croatia, there is the Kumpanija chain battle dance with swords, which is performed in Pupnat, Čara, Smokvica, Blato and Vela Luka, together with Moštra in Žrnovo, on the island of Korcula. The oldest record of Moreška dates to 1666 and the Kumpanija Law of Žrnovo dates to 1620.

World traveller Marko Polo (1254-1344), a native of Korčula, took part in the great naval battle between Genoa and Venice on September 7, 1298, before the city walls.

From Marco Polo’s Tower, there is a view of the Pelješac Channel where the naval battle in which he was captured took place. He was imprisoned in Korčula and then shipped to Genoa with other prisoners. In prison, he talked to his cell-mate, Rusticelli, a romance writer, about his travels to the Far East. In 1299, the book ”Il Milione” was published in Venice. The oldest description of the battle is in the National Library in Paris.

In addition to numerous cultural events, we recommend visiting: the Korcula City Museum, Marco Polo’s Tower, the Great Revelin Tower, the church of St Mark, Abbatial Treasury, the Church of All Saints with the Icons Collection, the Large  Revelin Tower, the church of St. Michael, the exhibition in the Museum of Marco Polo and various galleries.

The temporary exhibition space of the Korčula City Museum is located in the Arneri palace. The new permanent exhibition of the City Museum in the renovated Gabrielis Palace will open at in 2021; and the Marco Polo Centre will open in 2021 as well.

Explore our beautiful and romantic island and its coves extending along the north coast as far as Račišće, a picturesque resort with a centuries-old maritime tradition; and don’t miss the fascinating settlements at the heart of the island: Žrnovo, Pupnat and Čara. From Zrnovo, the birthplace of our well-known writer Petar Šegedin, head South to reach cosy coves with gravel beaches, surrounded by fragrant Mediterranean vegetation. Walking on the paths through the olive groves or by the sea, you can taste, in local houses and taverns, various kinds of olive oil, honey and other ecological products.

The fertile plain, Čarsko Polje, is the home of the best Pošip, a well-known white wine, which you can taste in one of Čara wineries.  From the smallest settlement of the island, Pupnat, you can reach by coast road towards Čara, the biggest pebble beach on the island called Pupnatska Luka.

Seasonal local foods and plenty of seafood are the basis for the imaginative fish and meat dishes that are prepared together with the best wines of the island, making the gastronomic offer of the City of Korčula world-class. The island of Korcula is famous for its white wines, of which the most famous are Pošip, Grk and Rukatac. Pošip is the first Croatian white wine with a protected geographic origin (from 1967) from the vineyards of Čara and Smokvica. Korčula’s indigenous wines of top quality have received many prestigious awards. About a thousand farms are involved in olive growing. Since 2016, “Korčula olive oil” has had an EU protected designation of origin.

Korcula is also a favourite boating destination. An unforgettable experience is the boat tour of the islets in the Korčula Archipelago. On the island of Badija, you can visit the church of Our Lady of Mercy and the atrium of the Franciscan monastery and enjoy walks along the length of the island. On the nearby inhabited island of Vrnik, there are abandoned quarries of well-known Vrnik stone.

If you like hiking, biking, diving, sailing and other sports activities, the town of Korčula offers a variety of specially designed excursion programmes. From April to October, there are a series of events covering various cultural, sports and gastronomic events: Easter Traditions, Korčula Pjatance (dishes), Triathlon Challenge of Marco Polo, Flavours of the Island of Korčula, Korčula Sword Dance, Marko Polo Art Festival, Masked Welcome of the Half New Year, Celebration of St Theodore – the Day of the Town of Korčula, Celebration of Pošip, various wine festivals, and Korkyra Baroque Festival.

Comfortable apartments and villas provide comfort according to the requirements of a modern guest, together with high quality hotel accommodation; also a family-type hotel and a boutique hotel within the city walls. Visit the City of Korčula, which is proud of its title of Champion of Tourism Champions 2018, according to the Tourist Patrol of the national newspaperVečernji list!

Author: Hana Turudić, B.Sc., Director of Tourist Office of the Tourist Board of the City of Korćula

Translator: Živan Filippi, Ph.D.

English language revision by: Jeremy Irving, B.A.